Nová studie: Počty úmrtí souvisí s nerovností

30.12.2020

Společnosti s nižší mírou příjmové nerovnosti a vyšší mírou sociálního kapitálu se dokáží s epidemií koronaviru vypořádat lépe. Vyplývá to ze studie kanadských výzkumníků, kteří testovali počty úmrtí na onemocnění COVID-19 v kotextu sociálních faktorů na rozsáhlých datech několika desítek zemí.

Následující text je shrnutím vědecké studie "The touble with trust: Time-series analysis of social capital, income inequality, any COVID-19 deaths in 84 countries", který byl publikován v časopise Social Science & Medicine na konci roku 2020. Autory studie jsou kanadští výzkumíci Fank J. Elgar, Anna Stefaniak a Michael J.A. Wohl.

VIRUS VERSUS SOCIÁLNÍ FAKTORY

Často se předpokládá, že společenská soudržnost, důvěra ve vládou poskytované informace a všeobecný zájem lidí o zdraví ostatních mohou během pandemie pomáhat chránit životy. Právě tuto myšlenku se rozhodla testovat skupina kanadských výzkumníků na datech nemoci COVID-19.

K čemu autoři studie dospěli? Země s vyšší příjmovou nerovností zaznamenaly během úvodní fáze epidemie více úmrtí, než země, kde je nerovnost na nízké úrovni. Jinými slovy tedy platí, že společnosti s menšími rozdíly mezi bohatými a chudými si vedly lépe.

Výzkumníci také zjistili, že počty úmrtí mají souvislost se spesifickými druhy sociálního kapitálu. Ve společnostech, které vykazují například vyšší míru důvěry ve veřejné instituce a vyšší míru občanské angažovanosti bylo zaznamenání statisticky méně fatálních případů.

DATA Z CELÉHO SVĚTA

"Společnosti s menšími rozdíly mezi bohatými a chudými si vedly lépe "

JAK JE TO MOŽNÉ?

Spojení nerovnosti a zdraví není novinkou. Už dříve bylo prokázáno, že společnosti trpící vysokou nerovností zároveň ve vyššší míře trpí řadou zdravotních problémů (jakou jsou například duševní onemocnění, obezita, či dokonce kardiovaskulární onemocnění).

Jak je to možné? Příjmová nerovnost často souvísí v nerovným přístupem ke zdravotní péči, která bývá v zasažených zemích orinetována směrem k majetným skupinám obyvatel. Na zdraví obyvatel se pak také více podepisuje stres a nedůvěra vůči okolí, kterou

Relativní chudoba navíc souvisí s rozdílnou mírou vystaneví viru, která souvisí s pracovními a životními podmínkami.


Další články na blogu NaRovinu:


Zdroj: